Attitude keeps you alive seminar 2017

Så er ATTITUDE KEEPS YOU ALIVE seminaret vel overstået
og fra Hyperbar vil vi hermed sige en stor tak til alle der fremmødte
– næsten 150 dykkere mødte op til vores seminar.
TAK for en fantastisk dag
Tak til alle sponsorer – I gjorde dagen mulig.

Se billederne fra dagen her
vragDykning
jesper
       Jesper Kjøller

Senior Marketing Manager hos Nas sports complex,
Tech 1 Instructor hos Global Underwater Explorers
Tidligere Editor in Chief for DYK Aps

fitness to dive
Henrik
   Henrik Rottensten

Overlæge ved Rigshospitalets trykkammer

hvad dør man af i forbindelse med dykning
julie
         Julie Vinkel

Læge ved forsvarets redningshelikopter
Læge på Rigshospitalet indenfor anæstesi
Forskningsassistent ved Rigshospitalets trykkammer

pulsen op
michael
      Michael Bering

Trykkammerleder ved Rigshospitalets trykkammer
Udd. Diver Medic i Frankrig
Stifter af Hyperbar.dk

så gik det galt
johnny
  Johnny Frederiksen

Trykkammerleder ved Rigshospitalets trykkammer
Udd. Diver Medic i Frankrig
Stifter af Hyperbar.dk

“Attitude keeps you alive” seminar

Hyperbar blænder op for et spændende arrangement i dykkersikkerhedens tegn.
Hvad ved DU om sikker dykning?

Kom og bliv klogere, del dine erfaringer og mød dykkerkollegaer/-venner fra hele landet.

Programmet offentliggøres i februar 2017. Men her er en sneak peak:
– Paneldebat mellem organisationerne – Det mener vi om sikkerhed!
– Tæt på hændelser – lær af dem, hvor det næsten gik galt!
– Pulsen op – så god er danske dykkereres kondi
… og meget mere spændende om dykkersikkerhed

Hvornår
22. april 2017 klokken 10:00 – 16:00

Hvor
Auditorium 1, Rigshospitalet
Juliane Maries Vej, 2100 København
AFHOLDT

Divetracker oplysninger

Dyk i alt: 819 stk.logo sensus ultra
Givet oplysninger: 668 dyk
Dykkested: DK 535 – i udlandet 133
Sigt under vand: Gennemsnit 11,06 meter
Dykkertype: Båd 171 – Kyst 497
Er dykket med: Guide 120 – Boddy 530 – Solo 18
Kender du din dykkermakker: Solo Ja 584 – Nej 84
Udstyr: Lejet/lånt 26 – Ejet 637 – Andet 5
Variation på dybde: Er gennemsnitlig 1,5 meter
Opstigningshastighed: Mellem 10 til 18 meter/pr. min.
Sikkerhedsstop: Der bliver generelt gennemført sikkerhedsstop
Gennemsnitstid: På sikkerheds toppet: 4,5 min.

Effekten af trykkammerbehandling og vitamin B12

Der er sket store fremskridt i behandlingen af brandofre, men udviklingen afspejler sig ikke i behandlingen af røg inhalation. En stor del af alle dødsfald i forbindelse med brand, sker netop som følge af røg inhalation. Derfor er det et vigtigt område at beskæftige sig med. Brandrøgsofre er ofte kombination forgiftede med de giftige gasser cyanid og kulilte. Gasserne dannes som biprodukter under forbrænding, og forhindrer ilt i at nå kroppens væv, der hvor der er behov for den. Herved kan der opstå akut iltmangel og kuldioxid ophobning, med en dødelig udgang til følge. Trykkammerbehandling er rutine i forbindelse med kulilteforgiftning og standard behandlingen af cyanidforgiftning involverer vitamin B12. Projektets formål er at undersøge, om den eksisterende behandling til brandrøgsforgiftning er lige så effektiv i tilfælde med kombinationsforgiftning med både kulilte og cyanid, som den har vist sig at være ved isoleret cyanid- og kulilteforgiftning.
Studiet er et eksperimentelt rotteforsøg hvor rotter i fuld narkose påføres kombination forgiftning med kulilte og cyanid og behandlingseffekten måles på en række biokemiske markører i hjernen. Kombination Forgiftningen skal afspejle virkelighedens brandrøg forgiftning bedst muligt, og projektet vil kunne skaffe vigtig viden, som kan udnyttes i fremtiden til behandling af brandrøg forgiftede.

Isabel
Af Isabel Smidt Nielsen

Kulilteforgiftning

Ved trykkammerenheden på Rigshospitalet er der gang i mange forskningsprojekter.
Der forskes blandt andet i alvorlige bløddelsinfektioner, karfunktionen hos sukkersygepatienter og kulilteforgiftning. Alle forskningsprojekterne har behandling med ilt ved overtryk som omdrejningspunkt. Kulilte er, på verdensplan, skyld i halvdelen af alle forgiftningsdødstilfælde. Derfor forskes der intensivt i kulilteforgiftning rundt om i verden, og her er trykkammerenheden naturligvis også med.

Kulilte er en farveløs, duftløs og ikke-irriterende gas som opstår ved ufuldstændig forbrænding. Symptomerne ved kulilteforgiftning spænder meget bredt med feberlignende symptomer i den ene ende til bevidstløs, og i værste fald død, i den anden.
Kulilteforgiftning kan således være en vanskelig diagnose at stille.

Kulilte binder meget stærkt til hæmoglobinet i de røde blodlegemer og forhindrer dermed ilt i at blive transporteret rundt i kroppen. Nerveceller er særligt følsomme over for iltmangel og vil derfor, under en kulilteforgiftning fungerer dårligt. I et aktuelt forskningsprojekt forsøger vi at monitorere denne påvirkning af nerveceller ved brug af balanceplade. Balance er produkt af et komplekst samspil mellem et stort antal af nerveceller. Bliver disse nerveceller påvirket, som det sker ved kulilteforgiftning, vil balancen hos den forgiftede person blive dårligere. Vi håber med forskningsprojektet at blive i stand til nøje at vurdere behandlingseffekten trykkammerbehandlingen.

I trykkammeret er vi også meget interesseret i at afprøve nyt udstyr med henblik på at kunne monitorere vores patienter tættere. I øjeblikket afprøver vi en kuliltemåler i kammeret som forhåbentlig kan give os effekten af trykammerbehandlinge i realtid.

Slutteligt har vi netop gennemgået over 500 patientforløb på kulilteforgiftede patienter. Vi håber med dette at kunne finde nogle mønstrer som kan hjælpe os til dels at forbygge kulilteforgiftning og del optimere behandlingen af kulilte forgiftede patienter.

Daniel
Af Daniel Bidstrup