Forside & nyheder:

Nyheder:

30 11 2017

Så er vi klar til at byde jer velkommen til næste seminar - program, tid og sted finder I nedenfor - ses vi?

STRESS & RESCUE!?! – Kom til seminar om dykkersikkerhed
Den 3. februar 2018 gentager Hyperbar succesen og byder velkommen til endnu et spændende arrangement i dykkersikkerhedens tegn. Du kan allerede nu tilmelde dig seminaret ”STRESS & RESCUE!?!”.

Program:
10.00 Sikkerhedstjek – er kaffedepoterne fyldt? Tid til kaffe og network

10.30 Velkommen
Michael Sifakis Bering, styregruppemedlem, Hyperbar byder velkommen. Dykkersikkerheden er i centrum, og vi zoomer særligt ind på stress & rescue – kan man redde en anden, når man er stresset? Kan man redde sig selv? Dét og hvad Hyperbar ellers går og roder med, bliver du klogere på seminaret.

10.45 Dykning og stress
Alle mennesker kender til følelsen af stress og til at omtale sig selv som stresset; det kan være, når vi har hovedet fuldt af tanker om alt det, vi skal nå på jobbet, før juleaften, før sommerferien osv. Hvad er det for nogle signaler, kroppen giver? Og hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med dykning? Det ved Elias Kristjansson, ledende psykolog ved frømandskorpset, en masse om.

11.15 En læges perspektiv 
Hvad gør stres ved kroppen? Hvad skal du som dykker være opmærksom på rent fysiologisk? Henrik Rottensten, overlæge, Rigshospitalet tager dig på en tour de force i stressens og fysiologiens verden. Listen and learn.

11.45 Overfaldeinterval og frokost

12.30 Stress & rescue!?!
Pilotprojekt: Vi tager en instruktør, en rescue-diver og en open-water-diver… og så udsætter vi dem for stress! Ville du blive stresset af at løse en kompleks opgave under forhold med bølger på højde med 5 m, en sidevind 30 m/s garneret med øredøvende helikopterstøj? Det har Thomas Enné Ryge, styregruppemedlem, Hyperbar undersøgt – glæd dig til et oplæg med masser af stress og jag.

13.00 Real life stories
Tæt-på-hændelser er der måske flere af, end man umiddelbart tror. Vi dykkere holder nemlig kortene tæt til kroppen, når det kommer til tæt-på-hændelser. Nu kan du få indblik i nogle af de situationer, som er forekommet i Danmark. Michael Sifakis Bering, styregruppemedlem, Hyperbar fortæller 'real life stories' fra Trykkammeret. Der er for alvor spænding på programmet.

13.15 Lige ved og næsten…
Tag godt imod Hyperbars nye indberetningssystem (beta-version). Her kan du bidrage med dine tæt-på-hændelser – ganske anonymt. Videndeling er vigtig. Hør hvorfor? Og hvordan? Johnny Frederiksen, formand, Hyperbar er dagens tæt-på-mand.

13.45 Overflade & kaffe-tid

14.00 Quiz-time:
Test din viden om stress under dykning og VIND fede præmier14.30 Paneldebat
De toneangivende indenfor rekreativ dykkeruddannelse sidder parat i dagens paneldebat. Hyperbar byder velkommen til Fredrik Waldegren, SSI; Kjell Hakon-Evensen, PADI; Flemming Holm, DSF og Allan Holst, Divers Alert Network. Og så er vi også selv smuttet med i panelet, repræsenteret af Michael Sifakis Bering. Vær med til og aktiv i dagens spændende debat om stress og dykkesikkerhed!

16.00 5-punkts-opstigning & på gensyn
Køb din billet her

24 04 2017


Så er ATTITUDE KEEPS YOU ALIVE  seminaret vel overstået og fra 
Hyperbar vil vi hermed gerne sige en stor tak til alle de fremmødet - næsten 150 dykkere mødte op til vores seminar.
TAK for en fantastisk dag 
Tak til alle sponsorer - I gjorde dagen mulig.  Her er der mulighed for at div. powerpoint fra dagen  


30-03-2017
Så er British Sub-Aqua Club (BSAC) Incident Report 2016 kommet.

Dansk sportsdykker forbund
Teknisk Udvalg udarbejder hvert år en oversigt over de episoder, udvalget har modtaget.
fra 2007 til 2016

Se også DAN´s Incident Report 201620-01-2017
perbar-konf.jpg?attredirects=0

Hyperbar blænder op for et spændende arrangement i dykkersikkerhedens tegn. Hvad ved DU om sikker dykning?

Kom og bliv klogere, del dine erfaringer og mød dykkerkollegaer/-venner fra hele landet.

Programmet offentliggøres i februar 2017. Men her er en sneak peak:
-  Paneldebat mellem organisationerne - Det mener vi om sikkerhed!
- Tæt på hændelser - lær af dem, hvor det næsten gik galt!
- Pulsen op - så god er danske dykkeres kondi
... og meget mere spændende om dykkersikkerhed.

Hvornår:
22. april klokken 10:00 - 16:00

Hvor:
Auditorium 1, Rigshospitalet
Juliane Maries Vej, 2100 København


04 09 2016

Dansk dykkerulykkesstatistik 2014

Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering

12 08 2016
Der er kommet opdat fra ANNUAL DIVING REPORT  fra DAN 2010, 2011 samt 2012-2015


16 02 2016


Dyk i alt:                                    819 stk.
Givet oplysninger:                    668 dyk
Dykkested:                                Dk 535 - i udlandet 133
Sigt under vand(meter):           Gennemsnit 11,06 meter

Dykkertype:                              Båd 171 - Kyst 497 
Er dykket med:                         Guide 120 - Boddy 530 - Solo 18
Kender du din dykker makker:  Solo Ja 584 - Nej 84
Udstyr:                                      Lejet/lånt 26 - Ejet 637 - Andet 5
Variation på dybde:                   Er gennemsnitlig 1,5 meter
Opstignings hastighed:             Mellem 10 til 18 meter/pr. min.
Sikkerhedestop:                        Der bliver generelt gennemført sikkerhedstop.
Gennemsnits tid:                      På sikkerhedes toppet: 4,5 min.


06 02 2016

Ved Dansk sportsdykker forbund's Instruktørseminar 2016, som bliv afviklet i Roskilde Kongrescenter. Havde Hyperbar.dk to foredragsholdere, Julie Vinkel Clausen med "Fatale danske dykkerulykker 1999-2012"
og Pernille Helms med dehydrering 
Julie Vinkel Clausen

 Pernille Helms 


01 06 2015
Effekten af trykkammerbehandling og vitamin B12 på kombineret cyanid- og kulilteforgiftning.
Der er sket store fremskridt i behandlingen af brandofre, men udviklingen afspejler sig ikke i behandlingen af røginhalation. En stor del af alle dødfald i forbindelse med brand sker netop som følge af røginhalation. Derfor er det et vigtigt område at beskæftige sig med. Brandrøgsofre er ofte kombinationsforgiftede med de giftige gasser cyanid og kulilte. Gasserne dannes som biprodukter under forbrænding og forhindrer ilt i at nå kroppens væv, der hvor der er behov for den. Herved kan der opstå akut iltmangel og kuldioxid ophobning, med en dødelig udgang til følge. Trykkammerbehandling er rutine i forbindelse med kulilteforgiftning og standardbehandlingen af cyanidforgiftning involverer vitamin B12. Projektets formål er at undersøge, om den eksisterende behandling til brandrøgsforgiftning er lige så effektiv i tilfælde med kombinationsforgiftning med både kulilte og cyanid, som den har vist sig at være ved isoleret cyanid- og kulilteforgiftning.
Studiet er et eksperimentelt rotteforsøg hvor rotter i fuld narkose påføres kombinationsforgiftning med kulilte og cyanid og behandlingseffekten måles på en række biokemiske markører i hjernen. Kombinationsforgiftningen skal afspejle virkelighedens brandrøgsforgiftning bedst muligt, og projektet vil kunne skaffe vigtig viden, som kan udnyttes i fremtiden til behandling af brandrøgsforgiftede.
Af: Isabel Smidt Nielsen
25 05 2015
Ved trykkammerenheden på Rigshospitalet er der gang i mange forskningsprojekter. 
Der forskes blandt andet i alvorlige bløddelsinfektioner, karfunktionen hos sukkersygepatienter og kulilteforgiftning. Alle forskningsprojekterne har behandling med ilt ved overtryk som omdrejningspunkt. Kulilte er, på verdensplan, skyld i halvdelen af alle forgiftningsdødstilfælde. Derfor forskes der intensivt i kulilteforgiftning rundt om i verden og her trykkammerenheden naturligvis også med.

Kulilte er en farveløs, duftløs og ikke-irriterende gas som opstår ved ufuldstændigforbrænding. Symptomerne ved kulilteforgiftning spænder meget bredt med feberlignende symptomer i den ene ende til bevidstløs, og i værste fald død, i den anden. Kulilteforgiftning kan således være en vanskelig diagnose at stille.

Kulilte binder meget stærkt til hæmoglobinen i de røde blodlegemer og forhindrer dermed ilt i at blive transporteret rundt i kroppen. Nerveceller er særligt følsomme over for iltmangel og vil derfor, under en kulilteforgiftning fungerer dårligt. I et aktuelt forskningsprojekt forsøger vi at monitorere denne påvirkning af nerveceller ved brug af balanceplade. Balance er produkt af et komplekst samspil mellem et stort antal af nerveceller. Bliver disse nerveceller påvirket, som det sker ved kulilteforgiftning, vil balancen hos den forgiftede person blive dårligere. Vi håber med forskningsprojektet at blive i stand til nøje at vurdere behandlingseffekten trykkammerbehandlingen.

I trykkammeret er vi også meget interesseret i at afprøve nyt udstyr med henblik på at kunne monitorere vores patienter tættere. I øjeblikket afprøver vi en kuliltemåler i kammeret som forhåbentlig kan give os effekten af trykammerbehandlinge i realtid.

Slutteligt har vi netop gennemgået over 500 patientforløb på kulilteforgiftede patienter. Vi håber med dette at kunne finde nogle mønstrer som kan hjælpe os til dels at forbygge kulilteforgiftning og del optimere behandlingen af kulilteforgiftede patienter.
Af: Daniel Bidstrup

04 01 2015
Undersøgelse af dykkes placering af kniv samt octopus 

Denne undersøgelse er med henblik på at afdække, hvor mange der dykker med octopus samt dennes placering når de går i vandet / når de kommer op af vandet. 

Om de har kniv og om denne kan nås med begge hænder. 

Det er vores opfattelse at for mange dykker ikke har 100% styr på octopus placeringen under hele dykket , da denne oftest set faldt af dennes fæstning. 

Det er ligeledes vores opfattelse at mange dykker kun kan nå deres kniv med den ene hånd. Det tro vi udgør et problem i en given nødsituation. Da der ikke findes tal for dette, vil vi hermed undersøge dette. 

Dette skal også holdes op i mod antal dyk i alt samt antal år som dykker. 
Så har start op og været ude og se de først dyk i vores lille undersøgelse (31 12 2014) prima for at se om vores spørgeskema passer. 

Så her er lidt tal af hvad vi så.

Der er i alt 49 dykker som har deltaget. 
Antal dyk i alt (en dykker har ikke opgivet antal dyk) 
Gennem snit: 571 dyk pr. deltager 
Min: 15 dyk 
Max: 5000 
I alt: 27.410 dyk 


Antal år som er dykker (en dykker har ikke opgivet antal år) 
Gennem snit: 9,4 år 
Min: 6 måneder 
Max: 40 år 
I alt: 452,8 år 

Man får et meget interessant billede når man se på antal dyk, man har dykket, i forbindelse med om man har kniv med. 
Hvis man kikker på antal dyk, så er gennemsnitte 84 dyk pr. dykker uden kniv og 790 for dykker med kniv. Og ser man på antal år som dykker ligger dykker uden kniv absolut også i den lave ende med 2 til 3 år på bagen.

Se alle tallen her:02 01 2015
Kunne du og din dykkermakker, bruge en Ezycut. Så har du muligheden her. 
Vi køre en foto konkurrence i 5 måneder, det vil siger til maj måned. Det du skal gøre, hvis du har lyst til at deltage er, at sender et billede ind til os. 
Vi har et krav det er, at hyperbar.dk er med i billedet . 

Hvordan er op til dig og hvor er også op til dig. Vi vil så kåre det mest spændende og eller sjoveste foto, hver måned.
Så slip kreativiteten løs og tænk ud af boksen.

Hvis, du vinder en Ezycut til dig og din dykkermakker og bor på sjæland, skal du selv hente den hos Kingfish
Alle Ezycut er sponseret af Kingfish 

Se link 

YouTube-video08 12 2014
Hyperbar dk og Scubagar er i julehumør, så http://www.scubagear.dk/ har sponsoreret en drikkedunk.
Vi finder en vinder d. 24, alt du skal gøre er at gå ind på vores facebook og " like" dette opslag.17 11 2014
Så er resultatet fra hyperbar.dk's Deshydreringprojekt kommet.
En stor tak til Field Operator Daniel Bidstrup og Merete Thorlak.
Også en stor tak for sponsorat, vi har modtaget fra Fyns dykkercenter

https://drive.google.com/file/d/0Bzqh41lk_-joZEQzdmw0a3dBZ3c/view?usp=sharing


09 11 2014
Hyperbar.dk kan desværre ikke deltager i år, ved Dansk Sportsdykker Forbund instruktør seminar.
Så i år må deltageren nøjes med et video indslag. Her er et par stemnings foto’s.
Her ses Michale, Daniel og Johnny fra Hyperbar.dk samt Carl fra Dansk Sportsdykker Forbund08 11 2014
DANSK FLYVE- & DYKKEMEDICINSK SELSKAB
Møde om fridykning

HVOR :         RIGSHOSPITALET.
                      GYNÆKOLOGISK
                     AUDITORIUM 4031
                     (altså opgang 4. 3. sal)
HVORNÅR : TORSDAG D. 4. DEC. 2014
                     KL. 16.30
AGENDA :  16.30-17.15 JAKOB HANSEN ELITE/LANDSHOLDS FRIDYKKER.
                   - HVAD ER FRIDYKNING?
                   - HAR VI ALLE EVNEN?
                     17.15-17.45 PAUSE INKL. FORFRISKNING
                     17.45-18.30 PROFESSOR ERIKA SCHAGATAY
                    - POSSIBILITIES AND LIMITATIONS IN FREEDIVING
Vi har fået lov til at invitere, jer fra Hyperbar.dk med, så håber vi kan møde tal stærk frem.
Tilmelding til os på mail.         johnny@hyperbar.dk

30 10 2014
Så nåede vi 580 dyk med dive tracker. Det må siges at være super godt gået. 
Tak til alle dykkeren med tracker på.

Så er det tid til at få alle trackeren hjem og få aflæst data.28 09 2014
Daniel er netop hjemvendt fra Frankrig hvor han deltog ved VM i kystlivredning. Det gik så godt at han at rive en guldmedalje. Så stor tillykke til Daniel Bidstrup

Guldvinder i IRB Surf Lifesaving World championship 2014

The event - Rescue 2014


Rescue 2014 is an international competition during 15 days uniting 50 countries and 5000 athletes.
RESCUE2014.FR


21 07 2014
Se svarene fra vores lille spørgeskema om UV jagt


https://drive.google.com/file/d/0Bzqh41lk_-joMGs3eDhzMDFQMk0/edit?usp=sharing

 

20 06 2014
Hyperbar.dk har lavet et lille spørgeskema der omhandler UV jagt.

UV jagt har jo fortiden en stor tilstrømning, og i denne forbindelse kunne det være meget interessant at se lidt om vores viden.
Formålet med det skema er at se lidt om lovgivning, våbenhåndtering samt førstehjælp.
Alle svar er i fuld fortrolighed.
Så håber Du vil bruge et par minutter på dette.

Med Venlig hilsen.
Hyperbar.dk Ved Michael Bering & Johnny Frederiksen

Se skemat her:


04 05 2014
Rebreather-dykning: en ny type dykning – en ny type skader

Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab (DFDMS) samler læger og andre med interesse i hypo- og hyperbar medicin.

Selskabet vil gerne gøre opmærksom på en type dykning, der er i rivende udvikling: rebreathers (genåndingsapparater) er gennem det 
seneste årti blevet kommercielt tilgængeligt, og fra udelukkende at være brugt i militært regi er det nu blevet et regulært alternativ 
til dykning med åbent system (SCUBA-dykning)

http://ugeskriftet.dk/videnskab/rebreather-dykning-en-ny-type-dykning-en-ny-type-skader
01 06 2014
Så nåede vi 400 dyk med dive tracker
https://sites.google.com/a/hyperbar.dk/www/forside-nyheder/400.jpg


12 04 2014
Så nåede vi 300 dyk med dive tracker. Det må siges at være super godt gået.
Tak til alle dykkeren med tracker på.09 04 2014
Er dykker dehydreret efter at dykke? 
Vores lille projekt er på vej nu. En af vores Field Operator ved roret.
                                                         Merete Thorlak


09 04 2014
Så køre - Undersøgelse af dykkes placering af kniv samt octopus

Denne undersøgelse er med henblik på at afdække, hvor mange der dykker med octopus samt dennes placering når de går i vandet / når de kommer op af vandet.og om de har kniv og om denne kan nås med begge hænder.
Der er en af vores Field Operator der køre projektet.

                                                        Flemming Nielsen23 03 2014
I Som udløber af "Hvordan sikre at dykkere dukker op igen" har vi i fællesskab udgivet denne dykkertavle, son indeholder:

Makker-tjek
Dykkersyge
Førstehjælp - drukneulykke
Nødsignaler
Hånd-signaler
Dykkerflag
Vejr
Line-signaler

Se den færdig dykker tavle her:

Dykker tavle 2013


18 03 2014
DMT: Diver Medical Technicians 

Af Johnny 08 03 2014
Så er Michael og jeg hjemme igen efter 12 dage i syd Frankrig, hvor vi deltog på det IMCA-approved Diver Medic Training (IMCA står for International Marine Contractors Association)
som varede 10 dage. Kurset foregår hos Institut National de Plongée Professionnelle i Marseille.

Et forholdsvis intensivt kursus, som bla.indholdt:
Dykkerrelateret førstehjælp, dykker fysiologi, anatomi, syning af sår, ilt, intravenøse infusion,
Metoder til overvågning af vitale tegn såsom puls, respirationsfrekvens, temperatur og blodtryk.
Den systematiske metode til at undersøge tilskadekomne. Administration af lægemidler, indsættelse af pluraldræn.

    
   


18 03 2014
Besøg fra Trykkammeret i Odense.

Af HBO-Sygeplejerske Martin Forchhammer, Rigshospitalet, afd. 4092 
For et år siden tog SYPL Anet von Brockdorff og SYPL Martin Forchhammer til Odense for, at besøge deres trykkammer. Grunden var lige del nysgerrighed og for, at få et netværk op og stå, imellem vores fælles afdelinger. Ligesom på RH, er afdelingen henvist til, at bo i kælderen.
tryk her, for at se artiklen


18 03 2014
Med Dansk Flyve-& Dykkemedicinsk Selskab på besøg på Flådestation Karlskrona.

Af HBO-Sygeplejerske Martin Forchhammer, Rigshospitalet, afd. 4092
Selskabet havde lavet en aftale med den svenske Dykkerlæge Johan Douglas, som er ansat i den svenske flåde og havde indvilliget, at vise os rundt op dykkerskolen. Det blev en spændende tur og var de tre timer værd, som køreturen tog.
tryk her, for at se artiklen

  


18 03 2014 
Fysiologiske og patofysiologiske forhold under dykning ved havoverfladen og i bjergsøer.
Denne artikel vil først redegøre for, hvordan den menneskelige organisme reagerer på øgede tryk, der opstår ved ophold under havets overflade, og hvilke patofysiologoske følger det kan have. Derefter behandles dyk i bjergsøer ved en højde, hvor atmosfæretrykket er væsentligt under 1 atm.
Af: Dan Isbye


27-02-2014
Er dykker dehydreret efter at dykke?

Hyberbar.dk vil indenfor den kommende måned, starte med et lille forsøg, for at belyse om dykker er dehydreret efter de har dykket. Der vi indgå 50 dykker.
Dette er ikke et videnskabelig forsøg, men det kan give en indikation om dette.

Denne undersøgelse er med henblik på at afdække, om dykker er dehydreret efter de har dykket.
Og sammenholde det med de dykkersyge der kommer til behandling ved Rigshospitalets trykkammer.
Vi vil se på dykkenes køn, alder samt vægt.
Og på selve dykket, omkring længde på dykket, vand temperatur, fysisk aktivitet, hvilken dragt de har på samt hvilken udstyr der dykkes med.

Når dykkeren kommer op efter et dyk vil denne afgive en urin prøve, som en af hyperbar’s Field Operator vil se på.
De vil se efter mængde, farven af urinen samt en test af massefylden ved hjælp af en teststix.

Dette kan kun gennemføres på grund af et sponsorat vi har modtaget fra Fyns dykkercenter.

Resultatet vil komme på hyperbar.dk s hjemmeside.

 


02-02-2014
Dehydrering og dykning, er en af de ting vi vil se mere på i 2014.  Der kommer mere info når vi søsætter de.
dehydrering
Læse artikel af, Jesper Kjøller

29-01-2014
Hyperbar dk holdet møde for alle, onsdag 29. jan
Ved Riget's trykkammeret.

Det var for alle Field Operator,Advisory Board og aller der måske kunne vær interesse i at hjælp os.
- gennemgang af hyperbar dk
- fremtid for hyperbar dk
- hjælp til opgaver
 
Tak til alle de fremmødet
 
 
21-01-2014
Så er CPH Diveshow 2014, vel oversået. Der var desværre ikke så meget i år på dykker messen, men alt i alt godt besøgt.
Hyperbar holdt 2 foredrag på messen. Der var dog ikke mange til dette, men det blev dog til et par gode samtaler efterfølgen.11 01 2014

Her er nogle eksempler på hvad det kunne være som vi skal gå mere i "dybden" med.

Der er på de 14 dage vi har haft skemaet ud, er der 123 personer der har meldt tilbage.

 

https://docs.google.com/a/hyperbar.dk/document/d/1G5IEvC1b0MxoEDwfwKZz9k5-1JkQOjFCKQvb8gWoqrE/edit?usp=drive_web
 
https://docs.google.com/a/hyperbar.dk/document/d/1G5IEvC1b0MxoEDwfwKZz9k5-1JkQOjFCKQvb8gWoqrE/edit?usp=drive_web
 
https://docs.google.com/a/hyperbar.dk/document/d/1G5IEvC1b0MxoEDwfwKZz9k5-1JkQOjFCKQvb8gWoqrE/edit?usp=drive_web
 
Der er stadig muglighed for at hjælp os
 
 
27 12 2013
Vi har udsendt et lille spørgeskema. Da vi godt vil høre DIN mening om hvad vi skal se nærmer på i 2014
 
Håber du vil hjælp os, på forhånd tak.
Tryk her for at deltage.

 
Du kan se tilbagemeldingerne her.

25 12 2013
Hyperbar dk holder møde for alle, onsdag 29. jan kl. 19:00 på Riget i trykkammeret.

Det er for alle Field Operator,Advisory Board og aller der måske kunne vær interesse i at hjælp os.
- gennemgang af hyperbar dk
- fremtid for hyperbar dk
- hjælp til opgaver
Husk at tilmelde dig på Facebook
https://www.facebook.com/groups/hyperbar/
 
14 12 2013

Der er i år blevet behandlet 18 personer for dykkersyge
Vi har fået 14 tilbagemeldingsskemaer tilbage og heraf
har 5 fået dykkersyg ved dyk i Danmark, 3 i Sverige, Cypern 1, Egypten 3, Tyskland 1 og Norge 1

Der er 8 mænd og 6 kvinder og gennemsnitsalderen var for mænd 39,5 og kvinder 32,8.

 

Der er kun 4 der har fået ilt på stedet eller under transport

 

21 11 2013
Lægen med glimtet i øjet
Her er historien om et helt speciel person som igennem 17 år har betydet rigtigt meget for min behandling på rigshospitalet. Takket være ham er jeg kommet lettere igennem en masse modgang end jeg ellers ville have kommet.

Jeg mødte ham første gang da jeg som 17 årig havde fået den tossede ide at jeg ville være dykker, selv om jeg er handicappet og aldrig bliver dykker.

Se her


14 10 2013
Projekt – Dive tracker
Så er vi nået dyk nr. 100 i projekt dive tracker, som er et joint venture mellem Dansk sportsdykker forbund, Søsportens sikkerhedsråd og hyperbar.dk
 
Vi har herigennem fået sponseret 20 dive tracker, hvor af 10 har været i vandet. Projekt har nu været i gang i 3 måneder. Projekt er sat til at løbe over et år, så det ser ud til at vi får mange gode data at se på.
 
Lidt data efter de først dyk:
  • Gennemsnittet alderen er 46 år – fra 24 til 56
  • Antal dyk for de 10 første dykker er 6338, dette er et gennemsnit på 576 pr. dykker
  • Vores tracker har allerede været hvidt omkring. allerede nu har vi en der har dykket på Malta og en på Bahamas.
  • Gennemsnittet i sigt under vandet er 8 meter. Hvis vi lige ser bort fra de 30m sigt fra Malta og de 20m fra Bahamas.
Tillykke til tracker nr. 19 med 21 dyk, skarpt forfulgt af tracker nr. 12 med 20 dyk, godt gået.
 
 
26 09 2013
UNDERSEA AND HYPERBARIC MEDICINE JOURNAL
Objective: We aimed to evaluate the feasibility and safety of using Nitrox 50 as breathing gas during attendance in a multiplace hyperbaric chamber
Af: Marco B. Hansen , Michael B. Sifakis , Ole Hyldegaard , Erik C. Jansen
 
 
26 09 2013
Se her, nye tal fra sok
Opkald til SOK´s dykkerlæge.
 
 
  
13 08 2013
 
Indlæg i dykkerforum.dk om:Dykkersyge - gode råd søges asap
 
Med Peter Souza Ric-Hansen:
Jeg er en af de i øjeblikket 3 vagthavende dykkerlæger i forsvaret, der deltager i dykkermedicinske beredskab.
 
Jeg har læst de forskellige indlæg med stor interesse og skønner, at der er behov for en præcisering af det dykkermedicinske beredskab, herunder den lægelige ekspertise og de forskellige ansvarsområder indenfor dykkermedicin i Danmark.
 
 
08 08 2013

Projekt Dive Tracker er søsat!

Så er ”Dive Tracker” projekt godt i gang. Den hjemmeside baseret dykker log er kommet op og køre og de første tracker er nu kommet i vandet.
 
I går aftes kom de tre første tracker i vandet, ved Lynetten. Den første indberetning kom i aftes og resten vil bliver sendt af sted i dag.
 
Vi har fået sponseret i alt 20 stk. Sensus Ultra, som er en lille ”Black Box”, der registrer real time tid, max dybde, temperatur mm. De indkommende data kan udtages enten, som tal eller grafiske diagrammer. Sensus Ultra kan registrere 1500 timers dyk med et tidsinterval på 10 sek.
https://drive.google.com/file/d/0Bzqh41lk_-joQlVQZG5sME5Ga2M/view
hyperbar
   

Vi bliver sponsoreret af:


Bay Kompressor ApSlogoKingfish


http://aalborgdykkerskole.dk/forside.aspx