Kulilteforgiftning

Ved trykkammerenheden på Rigshospitalet er der gang i mange forskningsprojekter.
Der forskes blandt andet i alvorlige bløddelsinfektioner, karfunktionen hos sukkersygepatienter og kulilteforgiftning. Alle forskningsprojekterne har behandling med ilt ved overtryk som omdrejningspunkt. Kulilte er, på verdensplan, skyld i halvdelen af alle forgiftningsdødstilfælde. Derfor forskes der intensivt i kulilteforgiftning rundt om i verden, og her er trykkammerenheden naturligvis også med.

Kulilte er en farveløs, duftløs og ikke-irriterende gas som opstår ved ufuldstændig forbrænding. Symptomerne ved kulilteforgiftning spænder meget bredt med feberlignende symptomer i den ene ende til bevidstløs, og i værste fald død, i den anden.
Kulilteforgiftning kan således være en vanskelig diagnose at stille.

Kulilte binder meget stærkt til hæmoglobinet i de røde blodlegemer og forhindrer dermed ilt i at blive transporteret rundt i kroppen. Nerveceller er særligt følsomme over for iltmangel og vil derfor, under en kulilteforgiftning fungerer dårligt. I et aktuelt forskningsprojekt forsøger vi at monitorere denne påvirkning af nerveceller ved brug af balanceplade. Balance er produkt af et komplekst samspil mellem et stort antal af nerveceller. Bliver disse nerveceller påvirket, som det sker ved kulilteforgiftning, vil balancen hos den forgiftede person blive dårligere. Vi håber med forskningsprojektet at blive i stand til nøje at vurdere behandlingseffekten trykkammerbehandlingen.

I trykkammeret er vi også meget interesseret i at afprøve nyt udstyr med henblik på at kunne monitorere vores patienter tættere. I øjeblikket afprøver vi en kuliltemåler i kammeret som forhåbentlig kan give os effekten af trykammerbehandlinge i realtid.

Slutteligt har vi netop gennemgået over 500 patientforløb på kulilteforgiftede patienter. Vi håber med dette at kunne finde nogle mønstrer som kan hjælpe os til dels at forbygge kulilteforgiftning og del optimere behandlingen af kulilte forgiftede patienter.

Daniel
Af Daniel Bidstrup

Undersøgelse af dykkerens placering af kniv samt octopus

Denne undersøgelse er med henblik på at afdække hvor mange der dykker med octopus, samt dennes placering når de går i vandet/når de kommer op af vandet.

Om de har kniv, og om denne kan nås med begge hænder.

Det er vores opfattelse at for mange dykkere ikke har 100% styr på octopus placeringen under hele dykket, da denne ofte faldt af deres fæstning.

Det er ligeledes vores opfattelse at mange dykkere kun kan nå deres kniv med den ene hånd. Det tror vi udgør et problem i en given nødsituation.
Da der ikke findes tal for dette, er det noget vi vil undersøge.

Det skal også holdes op imod antal dyk i alt, samt antal år som dykker.
Så vi har startet op, og været ude og se de første dyk i vores lille undersøgelse
(31/12-2014), prima for at se om vores spørgeskema passer.

Her er lidt tal af hvad vi så.
Der er i alt 49 dykkere som har deltaget.

Antal dyk i alt
(1 dykker har ikke opgivet antal dyk)
Gennemsnit: 571 dyk pr. deltagerPlacering før dykketMin: 15 dyk
Max: 5000 dyk
I alt: 27.410 dyk

Antal år som dykker
(1 dykker har ikke opgivet antal år)
Gennemsnit: 9,4 år
Min: 6 måneder
Max: 40 år
I alt: 452,8 år

Man får et meget interessant billede når man kigger på antal dyk man har dykket,
i forbindelse med om man har kniv med.
Hvis man kigger på antal dyk, så er gennemsnittet 84 dyk pr. dykker uden kniv, og 790 for dykkere med kniv. Og ser man på antal år som dykker, ligger dykkere uden kniv absolut også i den lave ende med 2 til 3 år på bagen.

Kunne du og din dykkermakker bruge en Eezycut?

Så har du muligheden her!eezycut
Vi kører en fotokonkurrence i 5 måneder, det vil sige til maj måned.
Det du skal gøre hvis du har lyst til at deltage, er at sende et billede ind til os.
Vi har ét krav der er at hyperbar.dk er med i billedet.
Hvordan og hvor er op til dig.
Vi vil så kåre det mest spændende, og/eller sjoveste foto hver måned.
Så slip kreativiteten løs og tænk ud af boksen!

Hvis du vinder en Eezycut til dig og din dykkermakker, og bor på sjælland,
skal du selv hente den hos Kingfish. Alle Eezycuts er sponseret af KingFish

Møde om fridykning

Møde om fridykningdykker

Hvor
Rigshospitalet Gynækologisk
Auditorium 4031 (altså opgang 4. 3. sal)

Hvornår 
Torsdag d. 4. Dec. 2014 KL. 16.30
Agenda 16.30-17.15 Jakob Hansen elite/landsholds fridykker
– Hvad er fridykning?
– Har vi alle evnen?
17.15-17.45 Pause inkl. forfriskning
17.45-18.30 Professor Erika Schagatay
– Possibilities and limitations in freediving

Vi har fået lov til at invitere jer fra Hyperbar.dk med, så vi håber vi kan møde talstærkt frem.
Tilmelding på mail johnny@hyperbar.dk

UV jagt

Hyperbar.dk har lavet et lille spørgeskema der omhandler UV jagt.
UV jagt har for tiden en stor tilstrømning, og i denne forbindelse kunne det være meget interessant at se lidt om vores viden.

UV jægerFormålet med dette skema er at se lidt om lovgivning, våbenhåndtering samt førstehjælp.
Alle svar er i fuld fortrolighed.
Så vi håber du vil bruge et par minutter på dette.
Se skemaet her

Med venlig hilsen
Hyperbar.dk, Michael Bering & Johnny Frederiksen

Svar fra UV jagt spørgeskema