Effekten af trykkammerbehandling og vitamin B12

Der er sket store fremskridt i behandlingen af brandofre, men udviklingen afspejler sig ikke i behandlingen af røg inhalation. En stor del af alle dødsfald i forbindelse med brand, sker netop som følge af røg inhalation. Derfor er det et vigtigt område at beskæftige sig med. Brandrøgsofre er ofte kombination forgiftede med de giftige gasser cyanid og kulilte. Gasserne dannes som biprodukter under forbrænding, og forhindrer ilt i at nå kroppens væv, der hvor der er behov for den. Herved kan der opstå akut iltmangel og kuldioxid ophobning, med en dødelig udgang til følge. Trykkammerbehandling er rutine i forbindelse med kulilteforgiftning og standard behandlingen af cyanidforgiftning involverer vitamin B12. Projektets formål er at undersøge, om den eksisterende behandling til brandrøgsforgiftning er lige så effektiv i tilfælde med kombinationsforgiftning med både kulilte og cyanid, som den har vist sig at være ved isoleret cyanid- og kulilteforgiftning.
Studiet er et eksperimentelt rotteforsøg hvor rotter i fuld narkose påføres kombination forgiftning med kulilte og cyanid og behandlingseffekten måles på en række biokemiske markører i hjernen. Kombination Forgiftningen skal afspejle virkelighedens brandrøg forgiftning bedst muligt, og projektet vil kunne skaffe vigtig viden, som kan udnyttes i fremtiden til behandling af brandrøg forgiftede.

Isabel
Af Isabel Smidt Nielsen

Kulilteforgiftning

Ved trykkammerenheden på Rigshospitalet er der gang i mange forskningsprojekter.
Der forskes blandt andet i alvorlige bløddelsinfektioner, karfunktionen hos sukkersygepatienter og kulilteforgiftning. Alle forskningsprojekterne har behandling med ilt ved overtryk som omdrejningspunkt. Kulilte er, på verdensplan, skyld i halvdelen af alle forgiftningsdødstilfælde. Derfor forskes der intensivt i kulilteforgiftning rundt om i verden, og her er trykkammerenheden naturligvis også med.

Kulilte er en farveløs, duftløs og ikke-irriterende gas som opstår ved ufuldstændig forbrænding. Symptomerne ved kulilteforgiftning spænder meget bredt med feberlignende symptomer i den ene ende til bevidstløs, og i værste fald død, i den anden.
Kulilteforgiftning kan således være en vanskelig diagnose at stille.

Kulilte binder meget stærkt til hæmoglobinet i de røde blodlegemer og forhindrer dermed ilt i at blive transporteret rundt i kroppen. Nerveceller er særligt følsomme over for iltmangel og vil derfor, under en kulilteforgiftning fungerer dårligt. I et aktuelt forskningsprojekt forsøger vi at monitorere denne påvirkning af nerveceller ved brug af balanceplade. Balance er produkt af et komplekst samspil mellem et stort antal af nerveceller. Bliver disse nerveceller påvirket, som det sker ved kulilteforgiftning, vil balancen hos den forgiftede person blive dårligere. Vi håber med forskningsprojektet at blive i stand til nøje at vurdere behandlingseffekten trykkammerbehandlingen.

I trykkammeret er vi også meget interesseret i at afprøve nyt udstyr med henblik på at kunne monitorere vores patienter tættere. I øjeblikket afprøver vi en kuliltemåler i kammeret som forhåbentlig kan give os effekten af trykammerbehandlinge i realtid.

Slutteligt har vi netop gennemgået over 500 patientforløb på kulilteforgiftede patienter. Vi håber med dette at kunne finde nogle mønstrer som kan hjælpe os til dels at forbygge kulilteforgiftning og del optimere behandlingen af kulilte forgiftede patienter.

Daniel
Af Daniel Bidstrup

Lægen med glimtet i øjet

Her er historien om en helt speciel person, som igennem 17 år har betydet rigtigt meget for min behandling på rigshospitalet. Takket være ham er jeg kommet lettere igennem en masse modgang, end jeg ellers ville have kommet.

Jeg mødte ham første gang da jeg som 17 årig havde fået den tossede ide at jeg ville være dykker, selv om jeg er handicappet og aldrig ville blive dykker.

Læs historien her

Indlæg i dykkerforum.dk med Peter Souza Ric-Hansen

Jeg er en af de i øjeblikket 3 vagthavende dykkerlæger i forsvaret, der deltager i dykkermedicinske beredskab.

Jeg har læst de forskellige indlæg med stor interesse, og skønner at der er behov for en præcisering af det dykkermedicinske beredskab, herunder den lægelige ekspertise og de forskellige ansvarsområder indenfor dykkermedicin i Danmark.

Se indlæg