Dansk dykker statistik

Opkald til SOK´s dykkerlæge.

(Dette er dog ca. da kun 2/3 del af lægeren der skiver journal)

2008 42 heraf er 25 behandlet for dykkersyge.

2009 35 heraf er 17 behandlet for dykkersyge.

2010 33 heraf er 11 behandlet for dykkersyge.

2011 34 heraf er 21 behandlet for dykkersyge.

2012 36 heraf er 17 behandlet for dykkersyge.

Henvendelser til Dykkerlæge via VO/SOK fra den 01-01-2013 til den 17-09-2013
 
ANTAL OPKALD VIA SOK                 52 

HERAF HENVIST TIL RH                   10

ANDRE HBO "HENVISNINGER"          4Som det fremgår af ovenstående, så har der været 52 opkald i alt på 260 dage til dykkerlæge via SOK.


HERAF HENVIST TIL RH
Heraf er 10 henvist direkte til RH evt via andet hospital.
4 er blevet behandlet andet sted.


ANDRE HBO "HENVISNINGER"
(1 blev fløjet til HBOT i Kiel, 2 blev behandlet i trykkammer om bord på dykkerskib i DK, 1 blev henvist til nærmeste trykkammer i Norge via RC Stavanger, hvor VO/SOK koordinerede kontakten og transporten)
 
  
 
Elektroniske rundspørgeskema:
Hyperbar.dk har tage initiativ og gennemført en lille elektroniske spørgeskema, omhandlen:Mistanke om symptomer eller dykkersyge
 
Uddelt ved Dansk sportsdykker forbunds instruktørseminar 2008
Der er gennemført i alt 71.180 dyk af de 104 der svare på dette spørgsmål.
Det er et gennemsnit på 684 dyk pr. deltager.
37,4 % der ikke altid laver makkercheck
Det skal dog siges at det spæner vidt, fra 2 der har under 50 til en med 4.530 dyk.
- spørgeskema blev uddelt ved seminaret hvor i alt 110 besvaret skemaet
Af: Johnny Frederiksen
 

 

Dykker statiskik
Besvarelserne kommer fra dykker der over en over 3 mådernes periode i 2010 der har været inden på dykstat’s hjemmeside og elektronisk har besvaret et spørgeskema.
Der er i alt 238 der har besvaret hele spørgeskemaet + 147 der har besvaret dele af spørgeskemaet.

Der er gennemført i alt 69.109 dyk af de 211 der er rekreativ dykker.
Det er et gennemsnit på 327,53 dyk pr. deltager.
Det skal dog siges at det spæner vidt, fra 2 dyk til og med 3.000 dyk.
Der er gennemført i alt 9.160 dyk af de 71 der er teknisk dykker.
Det er et gennemsnit på 129,01 dyk pr. deltager.
Dette spæner, fra 0 dyk til en med 1.800 dyk.
De 238 har tilsammen 9.800 dyk bag sig.
Af: Johnny Frederiksen
Michael Bering