Dykkersyg

Hvad kan man selv gøre for at undgå dykkersyge?

- Dyk indenfor dykketabellens grænser.

- Overhold opstigningshastighed på maksimalt 10 m/min.

- Planlæg IKKE dyk, hvor det er nødvendigt med dekompressionsstop i vandet.

- Hold tre minutters sikkerhedsstop på fem meters dybde.

- Dyk ikke mere end tre dyk pr. dag.

- Start med de dybeste dyk, hvis du skal dykke flere gange på samme dag.

- Hold en dykker fri dag efter to-tre dage, hvis du dykker flere dage i træk.

- Undgå hårdt arbejde før, under og efter dykket.

- Drik rigelig væske inden dykket. Væskemangel på grund af varme eller alkohol er farligt.

- Vær veludhvilet og i god fysisk form.

- Sørg for regelmæssige lægecheck.

- Ved flyvning/bjergkørsel: Hold mindst 24 timers pause efter dyk.

- Efter dyk som kræver dekompression anbefales mindst 48 timers pause.7 punkter ved mistanke om dykkersyge.

- Hudkløe/kriblen på huden.

- Stivhed, ledsmerter (skuldre, knæ, albuer, fodled m.m.)

- Tab af følelsen enkelte steder på krop eller lemmer.

- Svaghed eller lammelse i arme eller ben.

- Balanceforstyrrelser.

- Hud forandringer, der oftest optræder på kroppen, de er rød- og blå marmorerede.

- Forvirring, kramper, bevidstløshed, synsforstyrrelser, øresusen, svimmelhed, træthed, lammelser.

Enhver smerte eller usædvanlig fornemmelse efter en dykning skal betragtes som trykfaldssyge, indtil det modsatte er bevist.

Hvis der er tvivl, betragt det som dykkersyge


Ved symptomer på dykkersyge

- Afslut dykket - bevar roen.

- Hvis dykkeren er bevidstløs: giv trinvis førstehjælp.

Tilkald hjælp.
I Danmark:
Marinestaben (MST), tidligere: Søværnets Operative Kommando (SOK)
(24 timer i døgnet) Tlf. 89 43 30 99  eller via UHF/kortbølge.


MST indhenter råd fra vagthavende dykkerlæge, og der arrangeres transport (helikopter/ambulance) til trykkammer. I udlandet: Check, din dykkerulykkes forsikring.

- Ånd ren ilt, hvis muligt. Undgå overanstrengelse. Drik rigeligt, indtil der er klar urin.

Det skal understreges, at enhver unormal tilstand efter et dyk, kan være dykkersyge. Derfor, kontakt MST, hvis du er i tvivl, så der kan etableres kontakt til en dykkerlæge.
https://sites.google.com/a/hyperbar.dk/www/flowskema-ved-dykkerulykke


TILKALD HJÆLP

Når du ringer til MST 89433099


Vær forberedt når du ringer

Du bliver omstillet til den vagthavende officer.

Dette skal du oplyse:

    HVOR er ulykken sket?

    HVAD er der sket?

    Max. dybde

    Tid på dybden

    Hvilken gas/luft

    Hvor alvorlig er skaden?

        -Forklar kort og præcist.

    HVEM er kommet til skade?

        En eller flere?

        Børn eller voksen?

Lad MST afslutte samtalenNår du ringer 1-1-2

Vær forberedt når du ringer

Dette skal du oplyse:


    HVOR er ulykken sket? Landsdel, kommune, by, vejnummer

    HVAD er der sket?

        Hvor alvorlig er skaden?

        -Forklar kort og præcist.

    HVEM er kommet til skade?

        En eller flere?

        Børn eller voksen?

Dette spørger alarmcentralen om:

    VÅGEN? Kan de komme i kontakt med tilskadekomne?

    Er vejrtrækning besværet?

Lad alarmcentralen afslutte samtalen.


Se vores skema   (herunder)


Ċ
Johnny Frederiksen,
21. nov. 2013 23.20