Dykkersyg

Hvad man selv gøre for at undgå dykkersyge

 • Dyk inden for dykketabellens grænser
 • Overhold opstigningshastighed på maksimalt 10 m/min
 • Planlæg IKKE dyk, hvor det er nødvendigt med dekompressionsstop i vandet
 • Hold tre minutters sikkerhedsstop, på fem meters dybde
 • Dyk ikke mere end tre dyk pr. dag
 • Start med de dybeste dyk, hvis du skal dykke flere gange på samme dag
 • Hold en dykkerfri dag efter to-tre dage, hvis du dykker flere dage i træk
 • Undgå hårdt arbejde før, under, og efter dykket
 • Drik rigelig væske inden dykket. Væskemangel på grund af varme eller alkohol er farligt
 • Vær veludhvilet, og i god fysisk form
 • Sørg for regelmæssige lægetjek
 • Ved flyvning/bjergkørsel: Hold mindst 24 timers pause efter dyk
 • Efter dyk som kræver dekompression, anbefales mindst 48 timers pause

7 symptomer på dykkersyge

 • Hudkløe/kriblen på huden
 • Stivhed, ledsmerter (skuldre, knæ, albuer, fodled m.m.)
 • Tab af følelsen enkelte steder på krop eller lemmer
 • Svaghed eller lammelse i arme eller ben
 • Balanceforstyrrelser
 • Hudforandringer der oftest optræder på kroppen. De er rød- og blå marmorerede
 • Forvirring, kramper, bevidstløshed, synsforstyrrelser, øresusen, svimmelhed, træthed, lammelser

Enhver smerte eller usædvanlig fornemmelse efter en dykning skal betragtes som trykfaldssyge indtil det modsatte er bevist.
Hvis der er tvivl, så betragt det som dykkersyge!

Ved symptomer på dykkersyge

Tilkald hjælp!

I Danmark
Marinestaben (MST), tidligere: Søværnets Operative Kommando (SOK)
(24 timer i døgnet) Tlf. 89 43 30 99 eller via UHF/kortbølge.

MST indhenter råd fra vagthavende dykkerlæge, og der arrangeres transport (helikopter/ambulance) til trykkammer.

I udlandet Tjek din dykker ulykkesforsikring

Ånd ren ilt, hvis muligt. Undgå overanstrengelse. Drik rigeligt, indtil der er klar urin.

Det skal understreges, at enhver unormal tilstand efter et dyk, kan være dykkersyge.
Derfor kontakt MST hvis du er i tvivl, så der kan etableres kontakt til en dykkerlæge.

 Download hele skemaet (4 sider) og opbevar det i OXY-Boxen

Når du ringer til MST (89 43 30 99)

Vær forberedt når du ringer.
Du bliver omstillet til den vagthavende officer.

Dette skal du oplyse

 • Hvor er ulykken sket?
 • Hvad er der sket?
 • Max. dybde
 • Tid på dybden
 • Hvilken gas/luft
 • Hvor alvorlig er skaden?
  • Forklar kort og præcist
 • Hvem er kommet til skade?
  • En eller flere?
  • Børn eller voksen?

Lad MST afslutte samtalen

Når du ringer 1-1-2

Vær forberedt når du ringer.

Dette skal du oplyse

 • Hvor er ulykken sket?
  • Landsdel
  • Kommune
  • By
  • Vejnummer
 • Hvad er der sket?
  • Hvor alvorlig er skaden?
  • Forklar kort og præcist
 • Hvem er kommet til skade?
  • En eller flere?
  • Børn eller voksen?

Dette spørger alarmcentralen om

 • Vågen? Kan de komme i kontakt med tilskadekomne?
 • Er vejrtrækningen besværet?

Lad alarmcentralen afslutte samtalen