Dykning:‎ > ‎Artikler om dykning‎ > ‎

Dansk dykkerulykkesstatistik

Som udgangspunkt er det dykkernes egne udsagn og vurdering der ligger til grund for denne korte beskrivelse af  dykker hændelser. 

Alle beskrivelserne bygger på de ulykkesstatistikskemaer, som det er aftalt, at Sportsdykkerorganisationer og -klubber udfylder, 
ved alle dykkerulykker og tæt-på hændelser. Dette kan bruges til at vurdere, hvilke forholdsregler der kan forebygge og begrænse 
antallet af fremtidige ulykker. 

Beskrivelser er ene og alene fremkommet i forbindelse med kontakt til vagthavende dykkerlæge. I beskrivelsen er en del af udtrykkene 
fra ulykkesstatistikskemaerne anvendt, derfor er der anvendt udtryk som feks. ”51-100” dyk. 

Derudover kan der være en konklusion, hvor det har været muligt at komme med en sådan. Evt. dekompressionsbehov er vurderet 
ud fra Norsk standart tabel, vel vidende at Norsk standart tabel med brug af største dybde som beregnings grundlag giver længere 
dekompression end en dykkecomputer vil vise under multileveldyk.Dansk dykkerulykkesstatistik 2016

 
18 behandliger til og med 06-09 
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2015

            
15 behandliger 2015 
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2014

 
10 behandliger i 2014
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2013
 
18 behandliger i 2013
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering

Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2012
 
14 behandliger i 2012
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering

Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2011
 
17 behandliger i 2011
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2010
 
11 behandliger i 2010
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2009

 17 behandlinger i 2009
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
 Klik her for at se statistiken
 Klik her for at se hændelsesforløb
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2008
 
25 behandlinger i 2008
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
 Kilk her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2007
 
7  behandlinger i 2007
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
Kilk her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2006
 
11 behandlinger i 2006
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
 Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2005
  
9  behandlinger i 2005
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering

 Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2004
 
16 behandlinger i 2004
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
 Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2003

14 behandlinger i 2003
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
 Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2002
 
14 behandlinger i 2002
Lavet af Johnny Fredriksen & Michael Bering
 
 Kilk her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2001

 (6) behandlinger i 2001
 Lavet af Søfartsstyrelsen

 Klik her for at se statistiken
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 2000

 26 skemaer
Lavet af Søfartsstyrelsen
 
 
Dansk dykkerulykkesstatistik 1999

 23 skemaer
Lavet af Søfartsstyrelsen
 
 Klik her for at se statistiken
 
Dykkerulykker 1966-1980
 
V. Theill
I ugeskrift for læger. 1982
 
 Klik her for at se artiklen

(x) alle spørgeskemaerne er sendt til søfartstyrelsen. Der er sendt en forespøgelse om at få en kopi af disse. (2010) men det lader til at de er gået tabt, over tid