Dansk dykker statistik

Opkald til SOK´s dykkerlæge

2008 42 heraf er 25 behandlet for dykkersyge.

2009 35 heraf er 17 behandlet for dykkersyge.

2010 33 heraf er 11 behandlet for dykkersyge.

2011 34 heraf er 21 behandlet for dykkersyge.

2012 36 heraf er 17 behandlet for dykkersyge.
(Dette er dog kun ca. da kun 2/3 del af lægerne skriver journal)

Henvendelser til dykkerlæge via VO/SOK fra den 01-01-2013 til den 17-09-2013

Antal opkald via SOK          52
Heraf henvist til RH            10
Andre HBO “henvisninger”    4

Som det fremgår af ovenstående, så har der været 52 opkald i alt på 260 dage til dykkerlæge via SOK.
Heraf henvist til RH
Heraf er 10 henvist direkte til RH evt via andet hospital.
4 er blevet behandlet et andet sted.

Andre HBO “henvisninger”
(1 blev fløjet til HBOT i Kiel, 2 blev behandlet i trykkammer om bord på dykkerskib i DK, 1 blev henvist til nærmeste trykkammer i Norge via RC Stavanger, hvor VO/SOK koordinerede kontakten og transporten)

Elektroniske rundspørgeskema

Hyperbar.dk har taget initiativ og gennemført et lille elektronisk spørgeskema
omhandlende mistanke om symptomer eller dykkersyge

Uddelt ved Dansk sportsdykker forbunds instruktørseminar 2008
Der er gennemført i alt 71.180 dyk af de 104 der svarede på dette spørgsmål.
Det er et gennemsnit på 684 dyk pr. deltager.
37,4 % laver ikke altid makkertjek.
Det skal dog siges at det spænder vidt fra 2 der har under 50, til én med 4.530 dyk.
– spørgeskemaet blev uddelt ved seminaret, hvor i alt 110 besvarede skemaet.
Af Johnny Frederiksen

Se hele skemaet her

Dykker statistik

Besvarelserne kommer fra dykkere der over en 3 måneders periode i 2010,
har været inden på dykstat’s hjemmeside, og elektronisk besvaret et spørgeskema.
Der er i alt 238 der har besvaret hele spørgeskemaet + 147 der har besvaret dele af spørgeskemaet.

Der er gennemført i alt 69.109 dyk af de 211 der er rekreativ dykkere.
Det er et gennemsnit på 327,53 dyk pr. deltager.
Det skal dog siges at det spænder vidt fra 2 dyk til og med 3.000 dyk.
Der er gennemført i alt 9.160 dyk af de 71 der er tekniske dykkere.
Det er et gennemsnit på 129,01 dyk pr. deltager.
Dette spænder fra 0 dyk til én med 1.800 dyk.
De 238 har tilsammen 9.800 dyk bag sig.

Af Johnny Frederiksen & Michael Bering

Se hele skemaet her