Dansk dykkerulykkesstatistik

Som udgangspunkt er det dykkernes egne udsagn og vurdering
der ligger til grund for denne korte beskrivelse af dykkerhændelser.

Alle beskrivelserne bygger på de ulykkesstatistik skemaer som det er aftalt at Sportsdykker organisationer, og -klubber udfylder ved alle dykkerulykker og tæt-på hændelser. Dette kan bruges til at vurdere hvilke forholdsregler der kan forebygge og begrænse antallet af fremtidige ulykker.

Beskrivelser er ene og alene fremkommet i forbindelse med kontakt til vagthavende dykkerlæge. I beskrivelsen er en del af udtrykkene fra ulykkesstatistik skemaerne anvendt, derfor er der anvendt udtryk som fx. “51-100” dyk.

Evt. dekompression behov er vurderet ud fra Norsk standardtabel, velvidende at
Norsk standardtabel med brug af største dybde som beregningsgrundlag giver længere dekompression, end en dykkercomputer vil vise under multilevel dyk.

Dansk dykkerulykkesstatistik 2016 18 Behandlinger til og med 06-09
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2015 15 behandlinger i 2015
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2014 10 behandlinger i 2014
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2013 18 behandlinger i 2013
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2012 14 behandlinger i 2012
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2011 17 behandlinger i 2011
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2010 11 behandlinger i 2010
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2009
Klik her for at se hændelsesforløb
11 behandlinger i 2009
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2008
25 behandlinger i 2008
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2007 7 behandlinger i 2007
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2006
Klik her for at se hændelsesforløb
11 behandlinger i 2006
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2005
Klik her for at se hændelsesforløb
9 behandlinger i 2005
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2004
Klik her for at se hændelsesforløb
16 behandlinger i 2004
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2003 14 behandlinger i 2003
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2002
Klik her for at se hændelsesforløb
14 behandlinger i 2002
Lavet af Johnny Frederiksen & Michael Bering
Dansk dykkerulykkesstatistik 2001 (6) behandlinger i 2001
Lavet af Søfartsstyrelsen
Dansk dykkerulykkesstatistik 2000 26 skemaer
Lavet af Søfartsstyrelsen
Dansk dykkerulykkesstatistik 1999 23 skemaer
Lavet af Søfartsstyrelsen
Dansk dykkerulykkesstatistik 1966-1980 V.Theil I ugeskrift for læger 1982