Effekten af trykkammerbehandling og vitamin B12

Der er sket store fremskridt i behandlingen af brandofre, men udviklingen afspejler sig ikke i behandlingen af røg inhalation. En stor del af alle dødsfald i forbindelse med brand, sker netop som følge af røg inhalation. Derfor er det et vigtigt område at beskæftige sig med. Brandrøgsofre er ofte kombination forgiftede med de giftige gasser cyanid og kulilte. Gasserne dannes som biprodukter under forbrænding, og forhindrer ilt i at nå kroppens væv, der hvor der er behov for den. Herved kan der opstå akut iltmangel og kuldioxid ophobning, med en dødelig udgang til følge. Trykkammerbehandling er rutine i forbindelse med kulilteforgiftning og standard behandlingen af cyanidforgiftning involverer vitamin B12. Projektets formål er at undersøge, om den eksisterende behandling til brandrøgsforgiftning er lige så effektiv i tilfælde med kombinationsforgiftning med både kulilte og cyanid, som den har vist sig at være ved isoleret cyanid- og kulilteforgiftning.
Studiet er et eksperimentelt rotteforsøg hvor rotter i fuld narkose påføres kombination forgiftning med kulilte og cyanid og behandlingseffekten måles på en række biokemiske markører i hjernen. Kombination Forgiftningen skal afspejle virkelighedens brandrøg forgiftning bedst muligt, og projektet vil kunne skaffe vigtig viden, som kan udnyttes i fremtiden til behandling af brandrøg forgiftede.

Isabel
Af Isabel Smidt Nielsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.