Fatale danske dykkerulykker 1999-2012


Af Læge Julie Vinkel Clausen, anæstesi og operationsklinikken, Hoved Orto Centeret, Rigshospitalets trykkammer

Se powerpoint præsentation

Formål

At redegøre for danske dødsfald i forbindelse med dykning de seneste 13 år med henblik på at klarlægge eventuelle ulykkesmønstre, årsagsforhold og omstændigheder for at kunne målrette en indsats for forbedring af sikkerheden blandt danske dykkere.

Altså en karakteristik af, og statistik over dødsulykkerne de sidste 13 år if. nedenstående, og en beskrivelse af de enkelte dødsulykker.

Indhold i artiklen

Introduktionsafsnit med baggrunden for redegørelsen og lidt om dykningsrelaterede dødsfald generelt. F.eks. inkluderende ulykkesmønstre og årsager fra 1966-1980 (sidste opgørelse) pba. Joop Madsens artikel fra Ugeskrift for Læger 1982. Metodeafsnit med beskrivelse af hvordan informationerne er indsamlet og anvendt statistik.

Resultatafsnit med statistik og beskrivelser i tekst og grafik

Diskussionsafsnit med analyse af resultaterne og klarlæggelse af eventuelle mønstre og årsagsforhold, og om det er de samme ting der gør sig gældende som konklusionen fra 1982 artiklen.

Konklusion med rekommandationer og forslag til en målrettet indsats pba. resultat og diskussionsafsnittet.

Fatale dykkerulykker

Statistik og opgørelse

Uafhængig af hvilken data der er muligt at få omkring de enkelte dødsfald, vil det være interessant og af værdi at få følgende med

 • Demografi (alder, køn, geografi)
 • Dykkerens uddannelsesniveau/certifikation (PADI, CMAS, etc.)
 • Hvor grunduddannelsen er taget (DK eller udland)
 • Antal års erfaring med dykning (+ antal dyk)
 • Tid siden sidste dyk inden fatale dyk
 • Fitness og/eller kendt sygdom inden dykket
  (BMI, hypertension, diabetes, epilepsi, andet)
 • Lokalisation for dykket (dansk farvand, svensk, eksotisk, etc.)
 • Tidspunkt for dykket (hvilken måned)
 • Omstændighederne for dykket
  (Rekreativ dykning, uddannelse, teknisk, erhverv, andet)
 • Type af dyk (Båd, strand, mole, andet)
 • Våddragt eller tørdragt
 • Udstyr (SCUBA, rebreather, luft fra overfladen)
 • Dykkercomputer eller tabel
 • Anvendt luft (Atmosfærisk, nitrox, trimix, helium, etc.)
 • Repetitiv dykning eller enkelt dyk
 • Multileveldykning?
 • Mængde luft tilbage i flasken ved ulykken
 • Maks dybde
 • Bundtid
 • Hvornår på dykket ulykken/initielle problem indtraf
 • Buddy (forbundet med line?) eller solo
 • Nødberedskab og førstehjælp til stede
 • Safetystop og/eller dekompressionsstop overholdt
 • Hvad var den udløsende faktor for den fatale udgang af dykket? (panik, out-of-air, nitrogen narkose, anoksi, toksititet, barotraume, andet)