Møder

Møder for Interessegruppe for hyperbar
medicin og dykning

Gæsteforelæsning
Professor Yoram Grossman
Department of Physiology
Ben Gurion University in Negev, Bersheeva, Israel
“Deep dive into mammalian brain; High pressure and the CNS"
 
 
Møder for Interessegruppe for hyperbar
medicin og dykning

Ole hyldegaard
Fortæller om forskning i trykkammer
Erik jansen
Overlæge
Fortæller om sukkersyge og dykning
Dennis Lisbjerg
Havbiolog
Fortæller om snorkling og dyr og planter ved vores kyster
 
Møder for Interessegruppe for hyperbar 
medicin og dykning
 
Karsten Hansen
stud. med.
Fortæller om dykker-relaterede symptomer hos danske fritidsdykkere.
Tom Michael Boesgaard
Zoolog (kendt fra DR2 programmet ”Viden om”) fortæller om huledykning og de spændende dyr han finder i dér.
 
Møder for Interessegruppe for hyperbar
 medicin og dykning
 
Flemming Schou
Erhvervsdykker SAFE AIR
arbejdes belastning for en erhvervsdykker / mix gas og
gennemgang af V-planner, pc baseret dykker tabel til mix gas dykning
Annet Schack von Brockdorff
HBO Sygepleje
Sygepleje af trykkammerpatienter
Rigshospitalet
Jakob Knudsen
Lab. for hyperbar medicin
Rigshospitalet
Effekten af hyperbar oxygen på spytkirtlernes funktion før og efter strålebehandling
 
Møder for Interessegruppe for hyperbar
medicin og dykning
   
Kim Rytter
Dykkerekspedition til Færøerne 2000/2001.
Dykning til vrag på 105 meter hvad kræves der af
planlægning, koordinering, logistik og træning.
Tejs Jansen
Iltkramper
Hvad er skrøner og hvad er fakta; et kort overblik over litteraturen primært fra et medicinsk synspunkt
Jan Jørgensen
Rebreather JJ CCR, en ny danske prototype.
Om tankerne bag samt opbygningen.
 
 
Møder for Interessegruppe for hyperbar m
edicin og dykning 
Christian Risby Mortensen,
Overlæge
Astma og dykning:
- Lidt alment om astma
- Mulige problemer ved dykning
- Godkendelses kriterier
Sven Erik Jørgensen,
Dykkehistorisk Selskab
En vragdykkers dagbog:
Bjergning af akkumulator bly fra tyske u-både i
Hørup Hav
Sven Erik Jørgensen,
Dykkehistorisk Selskab
 
Møder for Interessegruppe for hyperbar
 medicin og dykning 
Johnny Christensen
Vragfotografe
Vragdykning og undervands foto, en besværlig kombination.
Vragfotografen Johnny Christensen fortæller om udfordringerne i at skyde billeder på skandinaviske vrag.
Jan fra Søværnets Dykkerkursus
Søværnets dybdedykkersystem.
Kommer og fortæller om:
Baggrunden for Søværnets Dybdedykning
Indførelsen af systemet
Opbygningen af systemet
Sikkerheden i systemet
Fremtiden.
Erik Christian Jansen,
overlæge, dr.med.
Gasemboli på den arterielle og venøse side - behandling med trykkammer