Formular – BETA

Indrapport

Her kan du skrive om tæt på hændelser, eller hvis du har været ude for en ulykke.
Du kan også skrive her hvis du vil dele noget viden med andre dykkere.

Info

Rapport

Om

Hyperbar.dk har oprettet dette online rapporterings system for at have en fælles database for dykkere i Danmark udhængning organisationer og uddannelse, med hensyn til “tæt på hændelser”, ulykker og vidensdeling

Vejledning

Personer der rapporterer tilfælde, er forpligtet til at angive deres navn og kontaktoplysninger. Dette bliver ikke offentliggjort, men er af hensyn til at sikre seriøse rapporter, og dernæst give Hyperbar.dk muligheden for at kunne kontakte vedkommende i særlige tilfælde.
Personlige oplysninger bliver ikke videregivet til andre.

Resultaterne af vores dataindsamling og analyser, offentliggøres til gavn for samfundet.
Data udgives kun i anonym form.

Vi værdsætter din tid og kræfter ved at levere disse oplysninger.

Rapportskemaet er opdelt i otte trin / faner, hver med en række spørgsmål.
Den tid der kræves for at udfylde formularerne, vil variere med mængden af detaljer der er til rådighed, og sagens kompleksitet. Skjulte felter vises hvis svarene spørger behovet.

Hver fane gemmes automatisk, når du vælger “Send og fortsæt.” Når du har gemt en fane, flyttes du automatisk til den næste. Du kan flytte frem og tilbage gennem gemte faner for at foretage de nødvendige ændringer, indtil du vælger “Udført – Indsend episoderapport” på den endelige fane. På det tidspunkt vil du ikke længere kunne vende tilbage til sagen.
Du vil altid kunne komme med supplerende oplysninger eller kommentage.

Alle oplysninger der er opnået under undersøgelsen, herunder respondentens identitet, vil blive holdt fortrolige i det omfang loven tillader det.

Lad os vide hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende denne proces.