Forskning

Forskning i HBO (trykkammer behandling)

 
Tilknyttet rigshospitalets trykkammer er et laboratorium for HBO behandling.
I laboratoriet udføres grundforskning, forskning i behandlingsmuligheder,
forskning i effekter af forskellige åndings blandinger og mange andre ting.

 


Hyperbar oxygenbehandlings effekt på inflammatoriske parametre ved en varmeskademodel hos frivillige forsøgspersoner.

Klinisk Randomiseret Studie.
VibeRasmussen
Anna Landmark
Mads Werner
Erik C. Jansen
Per Rotbøll
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskning kan inddeles i grundforskning eller mere behandlings fokuseret forskning.
Ved patienter kan man også skelne mellem hvordan man har lavet sin påvirkning og om man på et givet tidspunkt kigger tilbage på hvordan det er gået patienterne, eller fremad på hvordan det går dem.
Det er endda muligt, under visse forudsætninger, at lavede dobbelt blindede forsøg hvor patienter og læger ikke er vidende om patienten er tryksat til behandlingsdybden eller til få cm under havoverfladen, hvor man ikke vil mene der kun er placebo effekt af behandlingen.

Jeg forsker i dykkersyge. En luftboble indsprøjtes i abdominalt fedtvæv,
og følges via kamera under bestemte tryk og åndingsgasser.
Herved ser man hvordan bobler ændrer sig over tiden og det kan sige noget og den bedste behandling
og om sygdommens opståen.Der arbejdes i øjeblikket med undersøgelsen og formålet med denne er at vise om HBO er i stand til at reducere inflammation og inflammatorisk smerte efter en påført førstegrads forbrænding hos raske forsøgspersoner. Forsøgspersonerne gennemgår en procedure, hvor de får påført en varmeskade med efterfølgende HBO-behandling og, ved et andet tilfælde, en varmeskade uden efterfølgende HBO-behandling. Herved fungerer de som sin egen kontrol. Varmeskaden bliver fulgt i 4 timer og undersøgt for rødme, smærtetærskler og sekundær hyperalgesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betydningen af air breaks i
hyperbar oxygenbehandling

Bachelorprojekt af
Kristian Lisbjerg
2009
 
 
Behandling af mandibulær osteoradionekrose med hyperbar
oxygen vs. pentoxifyllin
.
Et klinisk randomiseret studie.
Protokol version 1.0 udarbejdet af
Lone Forner
Erik C. Jansen
Søren Hillerup
Ole Hyldegaard Larsen
Lena Specht
Christian Buchwald
 
 
Effekten af hyperbar ilt på spytkirtlernes funktion før og efter strålebehandling
Af J. Knudsen
 
 
Kan erythopoietin beskytte hjernens gennemblødning og iltning
 
 
Fra Apopleksi 2005 / nr.2
Ændringer i hjernens ilt-metabolisme induceret hyperoximetabolisme og gennemblødning ved hjælp af og let hypercapni.
Læge, ingeniør, Ph.D.-stud. Mahmoud Ashkanian, CFIN, Neuroradiologisk Forskningsenhed,
 
 
The effect of hyperbaric oxygen on irradiated oral tissues: Transmucosal oxygen tension measurements.
Af:Thorn JJ; Kallehave F; Westergaard P; Hansen EH; Gottrup

Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy on whole blood cyanide concentrations in carbon monoxide intoxicated patients from fire accidents
Af:Pia Lawson-Smith
 
Cyanide intoxication as part of smoke inhalation - a review on diagnosis and treatment from the emergency perspective
Af:
Pia Lawson-Smith
 
Bekymringer og udfordringer inden for fremtidens flyve- og dykkemedicin
Af Erik C.
Jansen

Delayed response of the retina
after hyperbaric oxygen exposure
Peter Kristian Kofoed,1 Pascal W. Hasler,1 Birgit Sander,11 Pascal W. Hasler,1 Birgit Sander,1
Erik C. Jansen,2 Kristian Klemp1 and Michael Larsen1,32 Kristian Klemp1 and Michael Larsen1,3

Vi har to mindre trykkamre hvor forsøgene kan udføres. Det ene kammer tryksætter med 100 % ilt,
det andet kan tryksætte eller lave undertryk (eg svarende til at flyve i 10 km højde) med forskellige
gasser i omkring kammeret. Dette kammer kan også anvende forskellige gasser til indånding under forsøgene
så der er rig mulighed for at ændre på mange faktorer.

Dette kræver selvfølgelig en del sikkerhed og vedligeholdelse. Derfor er trykkammerlederne og
andet personale der har Rigshospitalets store behandlingskammer som deres område også er
behjælpelig med de to mindre kamre til forskningsbrug.

Netop nu forskes der i:

- Behandling af stråleskadede   spytkirtler med HBO.
- Behandling af dykkersyge.
- Behandling af Cyanid forgiftning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik har for at se artiklen