Danske dykkerulykker med fatal udgang

Danske dykkerulykker med fatal udgang i årene 1999-2012
 
Formål:
At redegøre for danske dødsfald i forbindelse med dykning de seneste 13 år med henblik på at klarlægge eventuelle ulykkesmønstre, årsagsforhold og omstændigheder, for at kunne målrette en indsats for forbedring af sikkerheden blandt danske dykkere.

Altså en karakteristik af og statistik over dødsulykkerne de sidste 13 år jf. nedenstående og en beskrivelse af de enkelte dødsulykker.

Indhold i artiklen:
Introduktionsafsnit med baggrunden for redegørelsen og lidt om dykningsrelaterede dødsfald generelt. F.eks. inkluderende ulykkesmønstre og årsager fra 1966-1980 (sidste opgørelse) pba. Joop Madsens artikel fra Ugeskrift for Læger 1982.

Metodeafsnit med beskrivelse af hvordan informationerne er indsamlet og anvendt statistik.

Resultatafsnit med statistik og beskrivelser i tekst og grafik

Diskussionsafsnit med analyse af resultaterne og klarlæggelse af evtuelle mønstre og årsagsforhold og om det er de samme ting der gør sig gældende som konklussionen fra 1982 artiklen.

Konklussion med rekommendationer og forslag til en målrettet indsats pba. resultat og diskussionsafsnittet.

Fatale dykkerulykker:

Statistik og opgørelse

Uafhængig af hvilken data der er muligt at få omkring de enkelte dødsfald, vil det være interessant og af værdi at få følgende med:
1. Demografi (alder, køn, geografi)
2. Dykkerens uddannelsesniveau/certifikation (PADI, CMAS, etc.)
3. Hvor grunduddannelsen er taget (DK eller udland)
4. Antal års erfaring med dykning (+ antal dyk)
5. Tid siden sidste dyk inden fatale dyk
6. Fitness og/eller kendt sygdom inden dykket (BMI, hypertension, diabetes, epilepsi, andet)
7. Lokalisation for dykket (dansk farvand, svensk, eksotisk, etc.)
8. Tidspunkt for dykket (hvilken måned)
9. Omstændighederne for dykket(Rekreativ dykning, uddannelse, teknisk, erhverv, andet)
10. Type af dyk (Båd, strand, mole, andet)
11. Våddragt eller tørdragt
12. Udstyr (SCUBA, rebreather, luft fra overfladen)
13. Dykkercomputer eller tabel?
14. Anvendt luft (Atmosfærisk, nitrox, trimix, helium, etc.)
15. Repetetiv dykning eller enkelt dyk
16. Multileveldykning?
17. Mængde luft tilbage i flasken ved ulykken
18. Maks dybde
19. Bundtid
20. Hvornår på dykket ulykken/initielle problem indtraf
21. Buddy (forbundet med line?) eller solo
22. Nødberedskab og førstehjælp til stede
23. Safetystop og/eller dekompressionsstop overholdt
24. Hvad var den udløsende faktor for den fatale udgang af dykket? (panik, out-of-air, nitrogen narkose, anoksi, toksititet, barotraume, andet)

Af Peter Bak