Hvordan sikre at dykkere dukker op igen?

Hvordan sikre at dykkere dukker op igen?

 


Deltagere:

Sten Emborg (SFS); Ken Bording, Carl E. Tronhjem (DSF); Johnny Frederiksen (hyperbar.dk);

ikke tilstede:Jesper Mandrup Timler (SFS);


Baggrund:

Søsportens sikkerhedsråd inviterede den 9. august 2012 Dansk sportsdykkerforbund til en drøftelse af sikkerheden inden for sportsdykning og hvordan man kan forebygge dødsfald blandt sportsdykkere.


I 2008 til 2010 var der i Danmark ingen omkomne fritidsdykkere jf. SSI statistik

Men i 2011 var 4 ud af 12 omkomne søsportsudøvere dykkere.

I 2012 er indtil juli måned 3 ud af 15 omkomne søsportsudøvere dykkere.

Der skønnes at være ca. 16.000 aktive sportsdykkere - heraf er ca. 8.000 organiseret i klubber under Dansk Sportsdykkerforbund.

Denne stigning i dødsfald, efter et par års fravær, har bekymret SSI forretningsudvalg og fritidsdykning er blevet udpeget som fokusområde sammen med fritidsfiskere.Formål:

Projektet har til formål via ekstraordinære oplysnings- og uddannelsesaktiviteter at sætte fokus på sikkerhedskulturen blandt med henblik på at forebygge dødsfald blandt sportsdykkere.

Projektet vil arbejde vidensbaseret mhp. på at kunne ramme bedst muligt blandt de forskellige målgrupper inden for sportsdykkerverdenen. Der skal derfor skaffes viden indenfor:

· Udviklingen i antallet af dykkerdødsfald fordelt på forskellige demografiske faktorer som f.eks. køn, alder, geografi, erfaringsbaggrund, dykkerteknik mv.


· Sikkerhedskultur, organisering af dykning, kommunikationsveje blandt både organiserede og uorganiserede sportsdykkere

En oplysnings- uddannelsesindsats skal altså dels basere sig på en viden om det faktiske ulykkesmønster og på en viden om sikkerhedskulturen blandt dykkerne. Dette skulle muliggøre at indsatsen både bliver præcis i forhold til ulykkesmønstret og relevant / virkningsfuld i forhold til de forskellige grupperinger blandt sportsdykkerne.


Proces projektskitse:

fase 1. Projektformulering og – beslutning om etablering. I denne fase gennemarbejdes projektbeskrivelsen og der etableres kontakt til evt. sponsorer og medlemmer af styregruppe mv. Etablering af projektorganisation.

fase 2. Videngrundlaget etableres.

Udviklingen i ulykkesmønstret analyseres i samarbejde med Hyperbar på Rigshospitalet og evt. Statens Institut for Folkesundhed, som udarbejder den nationale druknestatistik.

Der foretages kvalitative interview blandt dykkere, klubber, forbund og private aktører.

fase 3. Udpegning af relevante målgrupper. Kommunikation og budskaber formuleres i dialog mellem projektorganisationen og professionelle kommunikationsfolk.

fase 4. Der formuleres en egentlig kampagne/ aktivitetsplan.

fase 5. Afvikling af kampagnen / oplysningsaktiviteter.

fase 6. Evaluering: Nåede kampagnen sine mål? og hvordan forankres sikkerhedsindsatsen fremover?