Placering af kniv samt octopus

Undersøgelse af dykkes placering af kniv samt octopus

Denne undersøgelse er med henblik på at afdække, hvor mange der dykker med octopus samt dennes placering når de går i vandet / når de kommer op af vandet.
Om de har kniv og om denne kan nås med begge hænder.

Det er vores opfattelse at for mange dykker ikke har 100% styr på octopus placeringen under hele dykket , da denne oftest set faldt af dennes fæstning.

Det er ligeledes vores opfattelse at mange dykker kun kan nå deres kniv med den ene hånd. Det tro vi udgør et problem i en given nødsituation. Da der ikke findes tal for dette, vil vi hermed undersøge dette.

Dette skal også holdes op i mod antal dyk i alt samt antal år som dykker.

Så har start op og været ude og se de først dyk i vores lille undersøgelse (31 12 2014) prima for at se om vores spørgeskema passer.

Så her er lidt tal af hvad vi så.

Der er i alt 49 dykker som har deltaget.
Antal dyk i alt (en dykker har ikke opgivet antal dyk)
Gennem snit: 571 dyk pr. deltager
Min: 15 dyk
Max: 5000
I alt: 27.410 dyk

Antal år som er dykker (en dykker har ikke opgivet antal år)
Gennem snit: 9,4 år
Min: 6 måneder
Max: 40 år
I alt: 452,8 år

Man får et meget interessant billede når man se på antal dyk, man har dykket, i forbindelse med om man har kniv med.

Hvis man kikker på antal dyk, så er gennemsnitte 84 dyk pr. dykker uden kniv og 790 for dykker med kniv. Og ser man på antal år som dykker ligger dykker uden kniv absolut også i den lave ende med 2 til 3 år på bagen.


Comments