Igangværende Hyperbar projekter

Opdriftskontrol
Opdriftsproblemer er ofte årsag til mindre gode oplevelser i forbindelse med dykning. Ved at sætte fokus på opdrift, vil der forhåbentligt blive en øget bevidsthed omkring opdriftskompetencer. Projektindhold: Vi laver en bane, der skal gennemføres og hvor
den enkelte dykkers opdrift noteres. I alt ønskes 25-50 dykkere testet. (Statistik viser at når dykkere ryger i kammeret med
dykkersyge, så er den største medfakta dårlig opdriftskontrol).
Projektleder: Lonnie
Forventet afslutning: marts 2019

Divetracker ll
Projektet fokuserer på hvordan danske dykkere dykker fra båd. Divetracker-enheden logger dykkerens data fra de dyk den er med på og efterfølgende vil disse data blive analyseret nærmere.
Projektleder: Heinz
Forventet afslutning: marts 2019

Stress & Rescue – Vol. 2
Vi fortsætter fra pilotprojektet i 2017/2018 og udbygger med flere dykkere i nye scenarier.
Projektleder: Thomas
Forventet afslutning: december 2019

Luftforbrug
Pilotprojekt til en første analyse på luftforbrug i forbindelse med båddyk i Danmark. Resultatet er dels de umiddelbare konklusioner der kan træffes på baggrund af de indsamlede data samt en vurdering af, om der skal igangsættes nye projekter/tiltag omkring dykkeres luftforbrug.
Pilotprojektet vil ikke generalisere, men alene give et første indblik i luftforbrug før og efter dyk, og kun ved et begrænset antal dyk.
Projektleder: Anja
Forventet afslutning: marts 2019

Buddycheck
Projektet vil undersøge i hvilket omfang der foretages tilstrækkeligt buddycheck og samtidig komme med Hyperbar’s bud på et godt buddycheck.
Projektleder: Simon
Forventet afslutning: december 2019

Dragtgas-studiet
Vi ønsker at undersøge om/i hvilken grad dragtgassen påvirker dykkerens kropstemperatur og dermed nedkølingshastighed. Dette forventes gennemført ved at udstyre almindelige dykkere med særligt måleudstyr, der, mens de dykker, aflæser deres temperatur.
Projektleder: Gustav
Forventet afslutning: december 2019