Hvordan sikrer man at dykkere dukker op igen?

Baggrund

Søsportens sikkerhedsråd inviterede den 9. august 2012 Dansk Sportsdykker Forbund til en drøftelse af sikkerheden inden for sportsdykning, og hvordan man kan forebygge dødsfald blandt sportsdykkere.

I 2008 til 2010 var der i Danmark ingen omkomne fritidsdykkere jf. SSI statistik

Men i 2011 var 4 ud af 12 omkomne søsportsudøvere dykkere.

I 2012 indtil juli måned er 3 ud af 15 omkomne søsportsudøvere dykkere.

Der skønnes at være ca. 16.000 aktive sportsdykkere – heraf er ca. 8.000 organiseret i klubber under Dansk Sportsdykker Forbund.

Denne stigning i dødsfald efter et par års fravær har bekymret SSI forretningsudvalg, og fritidsdykning er blevet udpeget som fokusområde sammen med fritidsfiskere.

Formål

Projektet har til formål via ekstraordinære oplysnings- og uddannelsesaktiviteter at sætte fokus på sikkerhedskulturen med henblik på at forebygge dødsfald blandt sportsdykkere.

Projektet vil arbejde vidensbaseret mhp. bedst muligt at kunne ramme de forskellige målgrupper inden for sportsdykker verdenen.

Der skal derfor skaffes viden indenfor

 • Udviklingen i antallet af dykkerdødsfald fordelt på forskellige demografiske faktorer som f.eks. køn, alder, geografi, erfaringsbaggrund, dykkerteknik mv.
 • Sikkerhedskultur, organisering af dykning, kommunikationsveje blandt både organiserede og uorganiserede sportsdykkere

En oplysnings- uddannelsesindsats skal altså dels basere sig på en viden om det faktiske ulykkesmønster, og på en viden om sikkerhedskulturen blandt dykkerne. Dette skulle muliggøre at indsatsen både bliver præcis i forhold til ulykkesmønstret, og relevant / virkningsfuld i forhold til de forskellige grupperinger blandt sportsdykkerne

Proces projektskitse

Fase 1. Projektformulering og – beslutning om etablering. I denne fase gennemarbejdes projektbeskrivelsen, og der etableres kontakt til evt. sponsorer og medlemmer af styregruppe mv. etablering af projektorganisation.

Fase 2. Videngrundlaget etableres.
Udviklingen i ulykkesmønstret analyseres i samarbejde med Hyperbar på Rigshospitalet, og evt. Statens Institut for Folkesundhed som udarbejder den nationale druknestatistik. Der foretages kvalitative interviews blandt dykkere, klubber, forbund og private aktører.

Fase 3. Udpegning af relevante målgrupper. Kommunikation og budskaber formuleres i dialog mellem projektorganisationen, og professionelle kommunikationsfolk.

Fase 4. Der formuleres en egentlig kampagne/aktivitetsplan.

Fase 5. Afvikling af kampagnen/oplysningsaktiviteter.

Fase 6. Evaluering. Nåede kampagnen sine mål? Og hvordan forankres sikkerheds indsatsen fremover?

 

Resultat

Hvordan sikrer man at dykkere dukker op igen II

Formål
Som udløber af “Hvordan sikrer man at dykkere dukker op igen” har vi i fællesskab med Søsportens Sikkerhedsråd og Dansk Sportsdykker Forbund udgivet denne dykkertavle som indeholder

 • Makkertjek
 • Dykkersyge
 • Førstehjælp – drukneulykke
 • Nødsignaler
 • Håndsignaler
 • Dykkerflag
 • Vejr
 • Line-signaler

dykkertavle

Print tavle:

Udgivet feb. 2014 af Søsportens Sikkerhedsråd
i samarbejde med Dansk Sportsdykkerforbund og Hyperbar.dk

Hvordan sikrer man at dykkere dukker op igen

Formål
Projektet har til formål via ekstraordinære oplysnings- og uddannelsesaktiviteter at sætte fokus på sikkerhedskulturen med henblik på at forebygge dødsfald blandt sportsdykkere.

Projektet vil arbejde vidensbaseret mhp. at kunne ramme bedst muligt blandt de forskellige målgrupper inden for sportsdykker verdenen. Der skal derfor skaffes viden indenfor

 • Udviklingen i antallet af dykkerdødsfald fordelt på forskellige demografiske faktorer som f.eks. køn, alder, geografi, erfaringsbaggrund, dykker teknik mv.
 • Sikkerhedskultur, organisering af dykning, kommunikationsveje blandt både organiserede og uorganiserede sportsdykkere.

En oplysnings- uddannelsesindsats skal altså dels basere sig på en viden om det faktiske ulykkesmønster, og på en viden om sikkerhedskulturen blandt dykkerne. Dette skulle muliggøre at indsatsen bliver både præcis i forhold til ulykkesmønstret og relevant / virkningsfuld i forhold til de forskellige grupperinger blandt sportsdykkerne.